Chirálna chromatografia

V mnohých biologických procesoch môže byť aktivita jedného člena enantiomérneho páru v kontraste s neaktivitou alebo dokonca škodlivou aktivitou druhého. Úspešný vývoj chirálnych stacionárnych fáz (CSP) na HPLC a SFC nám umožňuje monitorovať optickú čistotu veľkoobjemového liečiva a jeho prítomnosť v prípravkoch alebo biologických tekutinách. Ďalšie aplikácie možno nájsť v rámci agrochemického a príbuzného priemyslu. Hlavné typy CSP zahŕňajú imobilizovaný polysacharid, väzbu celulózy a amylózy, „typ štetca“, väzbu proteínov, inklúziu cyklodextrínu, korunový éter, výmenu ligandov a sieťové polymérne látky.

Prehľad chirálnej chromatografie

Kľúčové produkty, ktoré distribuujeme a sú dostupné vo vašej oblasti

Other brands. Click here to request information