Plynová chromatografia

Plynová chromatografia je cenná analytická metodika schopná oddeliť a kvantifikovať široké spektrum zmesí vzoriek a dodávať veľmi spoľahlivé výsledky po dlhú dobu. Používa sa vo veľkom rozsahu v potravinárskom a chemickom priemysle, v odvetví životného prostredia a má širokú uplatniteľnosť aj v mnohých ďalších oblastiach. Technika používa ako nosič pre vstrekovanú vzorku plyn (zvyčajne hélium a vodík), ktorý sa odparuje pri zvýšených teplotách.

Avantor® - Hichrom GC stationary phase guide

Avantor® Hichrom GC Brochure

View Avantor® Hichrom GC products

Avantor® Hichrom GC column Cross reference guide

Application Note: Reproducibility

Other brands. Click here to request information