Výskum a vývoj

Naše prevádzky

Naše prevádzky sú špičkovo moderné, aby sme vám mohli ponúknuť najlepšie rady na rýchlo sa rozvíjajúcom trhu. Máme pre vás k dispozícii službu skupiny pre výskum chromatografie, v rámci ktorej dostanete odpovede na otázky a poskytneme vám technickú podporu.

Naše prevádzky zahŕňajú laboratóriá, ktoré sú vybavené najmodernejším chromatografickým vybavením vrátane automatizovaných systémov vývoja metodík HPLC a UHPLC, na modelovanie retencie atď., ktoré ovládajú mimoriadne skúsení profesionálni vedci. Komplexne sme vyhodnotili techniky SFC/UHPLC-MS a 2D-LCXLC.

Náš tím

Spoločnosť Avantor® má výnimočne úspešný tím výskumu a vývoja, ktorý v Spojenom kráľovstve nemá konkurenciu. Máme skúsenosti so všetkými najnovšími chromatografickými technikami a chceme pracovať v oblasti špičkovej chromatografie.

Tím výskumu a vývoja poskytuje služby zákazníkom vrátane nasledujúcich:

  • Chromatografické hodnotenia nových materiálov na stacionárne fázy, takže si môžete vybrať tú správnu kolónu pre svoje aplikácie
  • Prístup ku komplexnej databáze charakteristík stacionárnych fáz
  • Preskúmanie správania retencie analytov
  • Následná optimalizácia modelovania retencie a separácie
  • Riešenie problémov s chromatografickými metodikami
  • Podpora vývoj metodík

„Laboratóriá spoločnosti Avantor® sú vybavené najmodernejšími chromatografickými zariadeniami. To umožňuje vedcom pochopiť potenciál nových a nepreskúmaných chromatografických produktov. Spoločnosť Avantor® zabezpečuje dobrú informovanosť svojich zákazníkov o vývoji chromatografie a dokáže plne využiť potenciál nových produktov.“

Profesor Mel Euerby

Spolupráca

Spolupracujeme s poprednými výrobcami chromatografických prístrojov a kolón a medzinárodne uznávanými akademickými skupinami.

Ak máte záujem o spoluprácu, kontaktujte nás.

Technická podpora a školenie

Môžeme poskytnúť školenia o mnohých aspektoch moderných chromatografických techník. Tím výskumu a vývoja spolupracuje so školiacim tímom spoločnosti Avantor®, aby sa zabezpečilo, že naše prezentácie a kurzy budú obsahovať najnovšie poznatky o vývoji a pokroky v oblasti chromatografie.

 Tím výskumu a vývoja úzko spolupracuje aj s naším oddelením technickej podpory, aby pomohol s niektorými zložitými problémami, s ktorými sa zákazníci môžu stretnúť.