Vylučovacia chromatografia podľa veľkosti

Kolóny na SEC oddeľujú zložky podľa ich molekulovej veľkosti v roztoku, pričom väčšie molekuly sa eluujú ako prvé. Separácia sa dosiahne diferencovaným vylúčením alebo inklúziou zložiek v rámci častíc obalového materiálu. Okrem separácie jednotlivých zložiek sa technika používa na zistenie charakterstík distribúcie molekulových hmotností polymérov. K dispozícii sú typy kolón na SEC na báze silikátu a polyméru.

Gélová permeačná chromatografia (GPC) predstavuje separáciu SEC organických rozpustných polymérov pomocou organického rozpúšťadla ako elučného činidla. Gélová filtračná chromatografia (GFC) je separácia polymérov rozpustných vo vode vo vodných elučných činidlách.

Kľúčové produkty, ktoré distribuujeme a sú dostupné vo vašej oblasti

Other brands. Click here to request information