Superkritická kvapalinová chromatografia

Superkritická kvapalinová chromatografia (SFC) je chromatografická technika, ktorá využíva superkritickú kvapalinu ako mobilnú fázu. Napriek tomu, že SFC už existuje dlhšiu dobu, jej adaptácia vo forme ortogonálnej techniky na HPLC zaznamenala nárast až v posledných rokoch, a to najmä vo farmaceutickom priemysle. Tento záujem vyplynul najmä z rastúcej požiadavky na vysoký výkon a potrebu „ekologickejších“ techník. Veľké zníženie používania rozpúšťadiel má značné výhody, pokiaľ ide o znížené časy spracovania vzoriek a sušenia, ako aj prínosy z hľadiska nákladov a bezpečnosti.

Kľúčové produkty, ktoré distribuujeme a sú dostupné vo vašej oblasti

Other brands. Click here to request information