Technická podpora Avantor®

 • Vyčlenení odborníci na chromatografiu na plný úväzok s rýchlou odpoveďou
 • V prípade potreby pomoci s akýmkoľvek aspektom chromatografie nás kontaktujte
 • RPLC, NPLC, SFC, GC, SPE, TLC, Flash, CE, LC-MS a GC-MS
 • Databáza s 10 000 poznámkami k aplikáciám: môžeme nájsť skvelý východiskový bod aj pre molekuly s tou najzložitejšou analýzou

Kontaktujte odborníkov z oddelenia technickej podpory

Úvod k technickej podpore Avantor®

Application Search

 • Our > 10,000 analytes database can typically provide a method or good starting point for your work
 • Our technical experts can advise on development and optimisation to get you to a solution as quickly as possible

Additional Information

Technical Troubleshooting

 • Peak shape or splitting
 • Sample issues
 • Method reproducibility
 • Sample cleanliness
 • Method transfer or scale-up
 • Any aspect of chromatography

Additional Information

„Je to veľmi frustrujúce, keď vaša kolóna alebo systém HPLC nie je účinný tak, ako ste očakávali. Sme dobrí v riešení problémov a jednoduché zavolanie vám môže ušetriť veľa času a stresu.“

Julie – manažérka technickej správy

Method Development and Strategies

 • Contact us as you plan your work
 • Decades of experience to ensure you make the most effective choices
 • Rapid, productive method development workflows

„Máme vedcov s desiatkami rokov skúseností vo farmaceutickom priemysle aj ďalších odvetviach, ktorí sú pripravení ponúknuť rady, podporu a poradenstvo pre akúkoľvek aktivitu vývoja metódy.“

Dan – technický špecialista

Column Lifetime Advice

 • Recommendations to ensure maximum lifetimes
 • Don’t replace columns unnecessarily
 • Column protection and storage options

„Ponúkame vám rady týkajúce sa maximalizácie životnosti kolón, aby ste ušetrili čas a peniaze.“

Gemma H – technická podpora

Product Selection and Recommendations

 • Up to the minute information for the best recommendation for you
 • Use our practical and theoretical experience for your work
 • Discuss with us the latest trends and chromatography products

Additional Information

„Je to rýchlo sa rozvíjajúci trh, ale máme aktuálne informácie o všetkých nových produktoch, trendoch a technikách – a poskytneme vám bezplatné a objektívne rady.“

Dave – technický špecialista

Column Sourcing and Supply

 • Rapid sourcing and shipping to you
 • Our global reach ensures we can provide the most obscure products

Additional Information

„Poznáme trh zvnútra a dokážeme získať aj tie najmenej známe kolóny a príslušenstvo. Okrem toho vám povieme, ak existujú alternatívy, ktoré by mohli fungovať ešte lepšie.“

Julie – manažérka technickej správy