Chromatography – Mass Spectrometry

Avantor Chromatography and Spectrometry Products

Chromatography and spectrometry are important techniques that have many scientific, academic, and industrial applications. Avantor has a comprehensive range of equipment, products and services that can help you improve efficiency and outcomes in your laboratory.

Liquid chromatography – Analytical

Liquid chromatography is one of the most widely used analytical techniques in the chemical and life sciences, with applications ranging from pharmaceuticals to the environment. Avantor can help you equip your lab to make it exceptional at separating compo

Liquid Chromatography – Sample Preparation

Proper sample preparation is a very important step in any chromatography process. Avantor carries a complete line of the equipment and products you need to complete tasks ranging from simple filtration to complicated derivatization.

Gas Chromatography

Gas chromatography uses gases such as helium or hydrogen to carry samples into a chromatograph for analysis. Avantor carries the equipment and products you’ll need for your lab.

Mass Spectrometry

Mass spectrometry is an important tool that can help labs precisely identify and quantify specific molecules. Because of its precision, mass spectrometry has become an important tool in measuring food quality and safety.

Purifikácia

Potrebujete purifikovať kritické vzorky, aby ste mohli uskutočniť ďalší výskum alebo analýzu. Zabezpečíme, aby ste mali prístup k najlepším rozpúšťadlám, sorbentom a poradíme vám, aby ste dosiahli najlepšie výsledky.

Výber kolóny

Potrebujete správnu kolónu na HPLC alebo GC pre svoju metódu. Existuje veľa možností. Pomôžeme vám vybrať tú správnu pre vašu aplikáciu.

Bio-LC.

Hľadáte riešenie na analýzu alebo purifikáciu vzorky. Môže to byť proteín, peptid, charakterizácia monoklonálnej protilátky alebo stanovenie pomeru protilátka/liek (ADR)

Softvér a automatizácia

Správne použitie nových technológií môže šetriť čas a zvýšiť efektívnosť vo vašom laboratóriu alebo v celej vašej spoločnosti. Možno hľadáte lepšiu manipuláciu s údajmi a ich ukladanie alebo automatizáciu niektorých procesov.

Služby

Potrebujete službu, ktorá vám pomôže zlepšiť fungovanie vášho laboratória. Môžeme vám pomôcť pri údržbe prístrojov až po školenia na mieru.

Vybrané produkty a služby

Jedinečné stacionárne fázy

Ak hľadáte jedinečné stacionárne fázy na komplexné separácie, pozrite si tieto nové stacionárne fázy zo sortimentu kolón Avantor® ACE®.

Avantor® Hichrom: odborníci v chromatografii

Ak hľadáte radu odborníka a prístup k sortimentu špecializovaných možností a fáz, ktoré sa ťažko vyhľadávajú, odborníci zo spoločnosti Avantor® vám pomôžu.

Chromatografické kolóny a spotrebný materiál Thermo Scientific

Máme najkomplexnejší sortiment spotrebného materiálu na chromatografiu, od prípravy vzoriek až po zabezpečenie a separáciu vzoriek

Prémiové striekačkové filtre Pall Acrodisc

Prémiové striekačkové filtre Pall Acrodisc® s univerzálnou membránou GHP vám poskytnú istotu a záruku, ktorú potrebujete na zabezpečenie bezproblémovej analýzy bez ohľadu na typ vzorky.