Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Vaša relácia uplynula. Pre Vašu bezpečnosť sme Vás odhlásili.
Chcete sa opäť prihlásiť?

Analytická HPLC a UHPLC

Analytická HPLC a UHPLC

HPLC je jednou z najviac používaných analytických techník vo vedeckých oblastiach chémie a biológie. Prečo je to tak? Je mimoriadne dobrá pri separácii veľmi podobných zlúčenín. Pri čom sa dá použiť? Pri všetkom od farmaceutických zlúčenín až po znečisťujúce látky v životnom prostredí.

Skutočnosť, že existuje množstvo režimov LC, ako je reverzná fáza, normálna fáza, HILIC, iónová výmena a vylúčenie podľa veľkosti, robí LC vysoko prispôsobiteľnou analýzou špecifickej potrebe. Či už hľadáte správnu kolónu alebo potrebujete pomoc pri vývoji najlepšej metódy, sme tu pre vás. Môžeme vám pomôcť so školením, aby ste maximalizovali svoju efektívnosť alebo priniesli nové nápady na pomoc pri analytických výzvach.

Stránky s produktmi