Separácie proteínov a veľkých biologických molekúl

LC veľkých molekúl (bio-LC)

Separácia aktívnych zložiek, ktoré boli vyrobené využitím biologických procesov, si často vyžaduje odlišný prístup. 

Stránky s produktmi

Hydrofóbna interakčná chromatografia (HIC)

HIC je skvelá technika na separáciu proteínov bez vzniku denaturácie, a preto sa môže použiť v rozsahu analytického spracovania až po spracovanie v neskorších fázach procesu

Vylučovacia chromatografia podľa veľkosti (SEC)

SEC sa používa na separáciu zložiek podľa veľkosti ich molekuly. Nie je to adsorpčná metóda, čo znamená, že sa pri nej nevyskytuje chemická interakcia.

Ióno-výmenné kolóny

Iónová výmena predstavuje separáciu na základe náboja molekuly. Často sa používa na separáciu peptidov, proteínov a oligonukleotidov

Reverzná fáza HPLC so širokými pórmi

Veľkosť pórov 300 Å spolu s fázou C4 alebo C8 sú vhodné v prípade malých proteínov a veľkých peptidov. Proteíny sa zachytávajú pomocou adsorpcie hydrofóbneho konca

Médiá pre chromatografický postup

Hľadáte sortiment médií vyrobených pri podmienkach SVP, ktoré dokážu naplniť vaše potreby od laboratória až po výrobu.

Automatizovaná purifikácia proteínov

Ak potrebujete zlepšiť účinnosť laboratórnej purifikácie proteínov, prístroje a softvér vám môžu pomôcť dosiahnuť váš cieľ.