Ostať prihlásený/á?
Končiace v 
Vaše prihlásenie vypršalo
Vaše prihlásenie vypršalo. Pre Vašu bezpečnosť sme vás odhlásili.
Chcete sa opäť prihlásiť?

BioPharma

Biofarmácia

Pracujete vo vývoji alebo výrobe farmaceutických produktov vyrábaných biologickými procesmi. Vyžaduje si to iný prístup k vaším potrebám HPLC v porovnaní s chemicky syntetizovanými API.

HPLC a UHPLC sa vo veľkej miere používajú v biofarmácii na stanovenie relatívnej koncentrácie monoklonálnych protilátok, DAR a charakterizovanie proteínu. Môže vás napríklad zaujímať spôsob peptidového mapovania alebo charakterizácie post-translačných modifikácií (PTM). Sledovanie aminokyselín v médiu bunkovej kultúry a pochopenie metódy prenosu v bio-chromatografii sú len niektoré z oblastí, v ktorých vám dokážeme poskytnúť riešenia.