Plynová chromatografia

Plynová chromatografia

Plynová chromatografia využíva na dosiahnutie separácie rozdelenie medzi plynnou fázou a funkčnou imobilizovanou kvapalnou fázou. Vďaka dĺžke kapilárnych kolón je možné dosiahnuť vysoké rozlíšenie.

Stránky s produktmi

GC kolóny

Na tomto mieste môžete nájsť kolónu, ktorá splní vaše potreby, od uhľovodíkov a pesticídov až po metylestery mastných kyselín a zvyškové rozpúšťadlá

Linery, septá a feruly na GC

Sú to kľúčové spotrebné materiály, ktoré vyžadujú pozornosť na optimalizáciu chromatografie.

Sekundárne referenčné štandardy na GC

Na kvantifikáciu je potrebná kalibrácia a na to potrebujete vysoko kvalitné referenčné materiály.

Rozpúšťadlá vysokej čistoty na GC

Ak chcete získať z chromatografie čo najviac, potrebujete prístup k mimoriadne čistým rozpúšťadlám. Náš sortiment vám poskytuje dôveru vo vaše výsledky.