Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Vaša relácia uplynula. Pre Vašu bezpečnosť sme Vás odhlásili.
Chcete sa opäť prihlásiť?

Plynová chromatografia

Plynová chromatografia

Plynová chromatografia využíva na dosiahnutie separácie rozdelenie medzi plynnou fázou a funkčnou imobilizovanou kvapalnou fázou. Vďaka dĺžke kapilárnych kolón je možné dosiahnuť vysoké rozlíšenie.

Plynová chromatografia, kapilárna plynová chromatografia alebo len GC sa vo veľkej miere využíva v ropnom priemysle, pri testovaní potravín na analýzu pesticídov, vo farmaceutickom priemysle na testovanie zvyškových rozpúšťadiel a pri mnohých ďalších aplikáciách. Používa sa predovšetkým na analýzu prchavých alebo poloprchavých analytov.

Stránky s produktmi