Plynová chromatografia

Plynová chromatografia

Plynová chromatografia využíva na dosiahnutie separácie rozdelenie medzi plynnou fázou a funkčnou imobilizovanou kvapalnou fázou. Vďaka dĺžke kapilárnych kolón je možné dosiahnuť vysoké rozlíšenie.

Stránky s produktmi

GC kolóny

Na tomto mieste môžete nájsť kolónu, ktorá splní vaše potreby, od uhľovodíkov a pesticídov až po metylestery mastných kyselín a zvyškové rozpúšťadlá

Linery, septá a feruly na GC

Sú to kľúčové spotrebné materiály, ktoré vyžadujú pozornosť na optimalizáciu chromatografie.

Sekundárne referenčné štandardy na GC

Na kvantifikáciu je potrebná kalibrácia a na to potrebujete vysoko kvalitné referenčné materiály.

Rozpúšťadlá vysokej čistoty na GC

Ak chcete získať z chromatografie čo najviac, potrebujete prístup k mimoriadne čistým rozpúšťadlám. Náš sortiment vám poskytuje dôveru vo vaše výsledky.

Hichrom pre GC

Ak máte otázky týkajúce sa vašej aplikácie alebo jednoducho potrebujete radu, technický tím spoločnosti Hichrom vám môže pomôcť.