Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Vaša relácia uplynula. Pre Vašu bezpečnosť sme Vás odhlásili.
Chcete sa opäť prihlásiť?

Purifikácia

Purifikácia

Akým spôsobom purifikujete vzorku pomocou kvapalinovej chromatografie? V závislosti od charakteristík vašej vzorky a požadovanej čistoty existuje viacero dostupných možností, od základnej flash chromatografie až po hmotnostne riadenú preparatívnu HPLC. Ak potrebujete purifikovať kritické vzorky, nechajte nás, aby sme vám našli riešenie.

Preparatívna analýza HPLC alebo preparatívna analýza LC sa často používa ako posledný krok pri rafinácii suroviny po syntéze alebo extrakcii z prírodného produktu. Výber správnej kolóny na preparatívnu analýzu LC často závisí od predchádzajúcej práce alebo predtým vyvinutej analytickej metódy. Možno hľadáte základný spotrebný materiál na chromatografiu so sklenenými kolónami, automatizovanú flash chromatografiu alebo vysokoúčinnú preparatívnu HPLC. 

Stránky s produktmi