Purifikácia

Purifikácia

Akým spôsobom purifikujete vzorku pomocou kvapalinovej chromatografie? V závislosti od charakteristík vašej vzorky a požadovanej čistoty existuje viacero dostupných možností, od základnej flash chromatografie až po hmotnostne riadenú preparatívnu HPLC. Ak potrebujete purifikovať kritické vzorky, nechajte nás, aby sme vám našli riešenie.

Stránky s produktmi

Preparatívne kolóny LC

Hľadáte sortiment od analytickej až po preparatívnu chromatografiu alebo rozmýšľate o tom, ktorú fázu potrebujete? Môžeme vám pomôcť.

Sorbent v hromadnom balení

Môžeme vám pomôcť nájsť správne médiá v hromadnom balení na špecifickú purifikáciu, či už ide o živice na báze polymérov alebo fázu na báze oxidu kremičitého.

Hardvér pre kolóny na preparatívnu analýzu HPLC

Ak hľadáte balík vlastných kolón na preparatívnu analýzu HPLC, máme k dispozícii sortiment možností hardvéru s vlastným balíkom

Rozpúšťadlá na preparatívnu HPLC

Purifikácia je posledným krokom postupu. Na dosiahnutie najlepšieho výsledku je dôležitý výber správneho rozpúšťadla.

Prístroje

Ak hľadáte flexibilný prístroj na konfiguráciu svojich potrieb s rozsahom prietokov a možností detektora, môžeme splniť väčšinu týchto potrieb.

Automatizovaná flash chromatografia

Ak hľadáte sortiment kaziet na flash chromatografiu s rôznymi selektivitami, pozrite si náš sortiment na tomto mieste.

What is Low pressure Chromatography?

The main difference between high and low pressure chromatography is the amount of pressure applied to the sample to separate its components.

High pressure liquid chromatography (HPLC) may require the use of multiple pumps and results in high resolution. HPLC samples are often not collected for further use but are instead directly analyzed in conjunction with other techniques like mass spectrometry.

In comparison, low pressure liquid chromatography (LPLC) usually uses only one pump to force the mobile phase through the column and results in lower resolution. This pump applies low pressure, and this type of chromatography is used for preparative or purification chromatography to obtain individual components from the sample.