Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Vaša relácia uplynula. Pre Vašu bezpečnosť sme Vás odhlásili.
Chcete sa opäť prihlásiť?

Príprava vzoriek

Príprava vzoriek

Príprava vzoriek. Akým spôsobom najlepšie pripraviť vzorku na analýzu HPLC? To je otázka, ktorú si neraz kladieme, a odpoveďou je často: Čo chcete dosiahnuť? Príprava vašej vzorky je jedinečná pre vašu aplikáciu. Na tomto mieste môžete nájsť to, čo potrebujete na jednoduchú filtráciu až po komplikovanú derivatizáciu.

Príprava vzoriek na všetky druhy chromatografie je mimoriadne dôležitá. Je to kľúčový krok pri vývoji metódy a niekedy sa prehliada. Otázky, ako napr. Ako skoncentrujem vzorku bez straty? alebo Ako vykonám SPE a čistenie SPE? a Aký je najlepší protokol SPE pre moju vzorku?, sú všetko kľúčové otázky pre používateľa HPLC.

Potrebujete ďalšie informácie o príprave vzoriek?

Ak hľadáte informácie o filtrácii alebo SPE, na tomto mieste ich máme k dispozícii. Prípadne si pozrite videá v našom centre poznatkov.

    Stránky s produktmi