Príprava vzoriek

Príprava vzoriek

Príprava vzoriek. Akým spôsobom najlepšie pripraviť vzorku na analýzu HPLC? To je otázka, ktorú si neraz kladieme, a odpoveďou je často: Čo chcete dosiahnuť? Príprava vašej vzorky je jedinečná pre vašu aplikáciu. Na tomto mieste môžete nájsť to, čo potrebujete na jednoduchú filtráciu až po komplikovanú derivatizáciu.

Potrebujete ďalšie informácie o príprave vzoriek?

Ak hľadáte informácie o filtrácii alebo SPE, na tomto mieste ich máme k dispozícii. Prípadne si pozrite videá v našom centre poznatkov.

Stránky s produktmi

Striekačkové filtre

Filtrovanie vzoriek pred ich umiestnením do fľaštičky na analýzu spôsobí, že váš systém bude fungovať správne a predĺži sa životnosť kolóny. Je potrebné určiť správnu membránu, materiál a veľkosti pórov pre vašu vzorku

Extrakcia na tuhej fáze (SPE)

Extrakcia na tuhej fáze (SPE) je kľúčovou metódou na prípravu vzoriek pred analýzou HPLC. Umožňuje čistenie a koncentráciu.

Centrifugácia

Potrebujete znížiť počet nerozpustených častíc vo vzorke a analyzovať supernatant. Prvým vhodným krokom je použitie centrifúgy.

Ohrievanie a miešanie

Pri príprave vzoriek a mobilných fáz sú dôležité zariadenia na miešanie a ohrievanie.

Merací prístroj

Na podporu chromatografie potrebujete prístup k spoľahlivým pH metrom, váham a pipetám. K dispozícii máme komplexný sortiment na podporu vašich potrieb.

Soli a kyseliny s vysokou čistotou

Na prípravu vzorky na HPLC môže byť potrebný reakčný krok. Uistite sa, že používate iba reagencie s najvyššou kvalitou, aby ste dosiahli najlepšie výsledky.

Osobná ochrana

Pri manipulácii s chemikáliami v laboratóriu potrebujete ochrániť seba a svojich kolegov. Urobte to správne pomocou kompletného sortimentu produktov OOP.