Príručka k SPE

Príprava vzoriek

Tak dlho ako vedci analyzujú zlúčeniny, existuje aj potreba prípravy vzoriek na extrakciu a purifikáciu zložiek vzoriek.

Dnešná technológia na prípravu vzoriek, extrakcia na tuhej fáze (SPE), je založená na princípoch chromatografie a ponúka zvýšenú rýchlosť, znížené používanie nebezpečných rozpúšťadiel a expozíciu nebezpečným rozpúšťadlám a zlepšenú reprodukovateľnosť separácie v porovnaní s inými metódami mokrej chémie, ako je napr. extrakcia kvapalina-kvapalina.

Účel prípravy vzoriek

Čistenie vzoriek – nNevyhnuté na odstránenie nečistôt alebo izoláciu zložky záujmu z matice. Pomáha to predĺžiť životnosť analytickej kolóny, zabraňuje znečisteniu zariadení, čím sa chránia drahé prístroje.

Koncentrácia vzoriek – iNa dosiahnutie detekčných limitov analytických zariadení. Príprava vzoriek pred analýzou selektívne koncentruje zložky záujmu.

Polymérové kolóny

Tieto živicové častice majú veľkú plochu povrchu a sú vysoko tuhé a stabilné v rozmedzí pH 1 – 14 a sú aj zmáčateľné vodou a nie sú ovplyvnené sušením sorbentu. Kolóny sú dostupné v hydrofóbnych, hydrofilných a iónomeničových formách a sú vhodné pri použití pokročilých detekčných metód.

Silikagélové kolóny

Sorbenty SPE na báze oxidu kremičitého SPE umožňujú predvídateľné a konzistentné extrakcie diskrétnych podskupín širokej škály typov vzoriek. Sorbenty zmiešaného režimu sa môžu použiť na extrakciu zložiek zo zložitejších matíc.

Na uskutočnenie extrakcie na tuhej fáze je potrebná aparatúra, ktorá zahŕňa: 1 sklenenú vákuovú komoru, 1 nylónový kryt so spojovacími konektormi typu luer a 1 polyetylénové tesnenie, 24 samostatných polypropylénových ventilov na reguláciu prietoku, 24 ihiel z nehrdzavejúcej ocele, 1 stojan na odber vzoriek s 3 podpornými tyčami, 3 police s nastaviteľnou výškou, 9 podporných spôn k policiam, 1 vákuomer/polypropylénovú zostavu ovládača, 1 návod na použitie.