Chromatografické kolóny a spotrebný materiál Thermo Scientific

Od prípravy vzoriek až po zabezpečenie a separáciu vzoriek – máme najkompletnejší sortiment spotrebného materiálu na chromatografiu, ktorý pomáha našim zákazníkom dosiahnuť opakovateľné, predvídateľné výsledky – v mnohých opakovaných separáciách. Zameriavame sa na inovácie, aby sme dosiahli vyššiu produktivitu a výkon v rámci kľúčových pracovných postupov na trhu vrátane: farmaceutického priemyslu, potravinárskeho sektora, environmentálnej a klinickej oblasti a prírodných vied.

Lahvičky a mikrotitrační destičky pro autosampler SureSTART

3 samostatné úrovně funkční způsobilosti rozlišené podle funkční způsobilosti a hodnoty – vyberte správný produkt Thermo Scientific pro své potřeby™ SureSTART™ jednoduchý, čirý produkt se snadnou manipulací.

Farmaceutické pracovné postupy

Nové, spoľahlivé a ľahko použiteľné riešenia, ktoré vám pomôžu splniť náročné potreby v každej fáze vášho farmaceutického pracovného postupu.

Pracovné postupy v potravinárskom sektore

Sortiment produktových riešení, ktoré vám umožňujú dodávať bezpečné, vysokokvalitné potravinárske produkty, ktoré zákazníci očakávajú.

Pracovné postupy enviromentálnych analýz

Komplexný sortiment produktov poskytujúcich spoľahlivú a presnú analýzu vzduchu, vody a pôdy.

Klinické pracovné postupy

Nové a ľahko použiteľné riešenia, ktoré vám pomôžu splniť náročné potreby v každej fáze vášho klinického pracovného postupu.

Pracovné postupy v sektore prírodných vied

Nové produkty od prípravy vzoriek až po manipuláciu so vzorkami a separáciu umožňujúce spoľahlivú identifikáciu a charakterizáciu vzoriek.

Pracovný postup proteomiky

Nové, spoľahlivé a ľahko použiteľné produkty, ktoré vám pomôžu splniť náročné potreby vášho pracovného postupu proteomiky.