Pracovné postupy enviromentálnych analýz

Komplexný sortiment produktov na analýzu vzduchu, vody a pôdy, ktorý poskytuje spoľahlivé, presné a správne výsledky, s ktorými jednoduchšie dosiahnete súlad s predpismi a pomôžu vám minimalizovať regulačné riziká. Máme najkompletnejší sortiment spotrebného materiálu na chromatografiu pre váš pracovný postup enviromentálnych analýz, od prípravy vzoriek až po zabezpečenie a separáciu vzoriek.

Sortiment produktov

Produkty HyperSep SPE

Flexibilný sortiment riešení SPE na umožnenie účinnej extrakcie významných zložiek.

9 mm fľaštičky SureStop

Odstraňujú subjektívny faktor pri dosahovaní optimálnej kompresie pri utesnení fľaštičky. Zlepšujú analytické výsledky a znižujú mieru chýb analýzy, ktoré sú dôsledkom odparovania rozpúšťadla v nesprávne utesnených fľaštičkách.

Kolóny na GC

Vysoko kvalitný štandard funkčnosti kolón na GC, ktorý poskytuje nízke zoslabenie, vynikajúcu reprodukovateľnosť a vysoké úrovne inertnosti.

Kolóny Hypersil

Kolóny Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ ponúkajú pracovníkom v oblasti chromatografie vynikajúci tvar píkov pri chromatografii s reverznou fázou, iónovou výmenou, HILIC alebo s normálnou fázou.

Príslušenstvo na GC (striekačky, septá, linery a feruly)

Komplexný sortiment príslušenstva na GC, ktorý je určený na poskytnutie optimálneho výkonu systému na modernú náročnú analýzu GC.