Pracovné postupy v potravinárskom sektore

Či už testujete kontaminanty alebo vyvíjate nový výrobný proces, sme tu, aby sme vám pomohli. Naše novátorské produkty a sortiment riešení Thermo Scientific™ umožňujú dodávať bezpečné, vysokokvalitné potravinárske výrobky, ktoré zákazníci očakávajú. Máme najkompletnejší sortiment spotrebného materiálu na chromatografiu pre pracovné postupy v potravinárskom sektore, od prípravy vzoriek až po zabezpečenie a separáciu vzoriek.

Sortiment produktov

HyperSep Dispersive SPE (QuEChERS)

Rýchly a jednoduchý prístup k príprave vzoriek na analýzu pesticídov. Pohodlná extrakcia a čistenie pesticídov v potravinách a iných komplexných matriciach.

Uzávery AVCS a fľaštičky SureStop

Odstraňujú subjektívny faktor pri dosahovaní optimálnej kompresie pri utesnení fľaštičky. Zlepšujú analytické výsledky a znižujú mieru chýb analýzy, ktoré sú dôsledkom odparovania rozpúšťadla v nesprávne utesnených fľaštičkách.

Kolóny na GC

Vysoko kvalitný štandard funkčnosti kolón na GC, ktorý poskytuje nízke zoslabenie, vynikajúcu reprodukovateľnosť a vysoké úrovne inertnosti.

Kolóny Accucore na HPLC a UHPLC

Pevné častice jadra umožňujú separácie s vysokou rýchlosťou, vysokým rozlíšením a s výrazne nižšími protitlakmi ako v prípade príslušnej analýzy UHPLC.

Kolóny Hypersil

Kolóny Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ ponúkajú pracovníkom v oblasti chromatografie vynikajúci tvar píkov pri chromatografii s reverznou fázou, iónovou výmenou, HILIC alebo s normálnou fázou.

Príslušenstvo na GC (striekačky, septá, linery a feruly)

Komplexný sortiment príslušenstva na GC, ktorý je určený na poskytnutie optimálneho výkonu systému na modernú náročnú analýzu GC.

Webseal

A comprehensive range of well plate solutions enabling high sample integrity for high density sample handling in chromatography.