Pracovné postupy v sektore prírodných vied

Nové produkty od prípravy vzoriek až po manipuláciu so vzorkami a separáciu umožňujúce spoľahlivú identifikáciu a charakterizáciu vzoriek v pracovných postupoch v sektore prírodných vied.

Sortiment produktov

Kolóny MAbPac™ RP na LC

Na charakterizáciu monoklonálnych protilátok (mAb), fragmentov, variantov, konjugátov protilátka-liečivo (ADC), PEGylovaných proteínov a bišpecifických proteínov pomocou HPLC a LC/MS s reverznou fázou (RP) a vysokým výkonom.

Kolóny MAbPac™ SEC-1

Na analýzu separácie monoklonálnych protilátok (mAb) s vysokým rozlíšením vrátane monomérov, agregátov a fragmentov Fab a Fc, ktoré sú výsledkom proteolýzy.

Kolóny MAbPac™ HIC-10

Silikátová kolóna s vysokým rozlíšením určená na separáciu monoklonálnych protilátok (mAb) a súvisiacich biologických látok pomocou hydrofóbnej interakcie.

Kolóny MAbPac™ HIC-20 na HPLC

Používajú sa na separáciu monoklonálnych protilátok (mAb), fragmentov mAb a oxidovaných variantov pomocou hydrofóbnej interakčnej chromatografie (HIC). Jedinečné chemikálie týchto silikátových kolón poskytujú vysoké rozlíšenie a vynikajúcu selektivitu.

Kolóny MAbPac™ HIC-Butyl na HPLC

Používajú sa na separáciu monoklonálnych protilátok (mAb) a konjugátov protilátka-liečivo (ADC). Základom týchto kolón sú hydrofilné, neporézne, 5 μm polymérne častice, ktorých aktívnou zložkou sú butylové skupiny.

Kolóny GlycanPac™ AXR-1 na LC

Vysoko výkonné silikátové kolóny, na ktorých sa dosahuje separácia v zmiešanom režime pomocou kombinácie náboja, štruktúry izomérov a veľkosti.

Kolóny DNAPac™ RP

Dosiahnite prvotriedne separácie nukleotidov pomocou reverznej fázy. Jedinečné chemikálie sú určené na analýzu oligonukleotidov a dvojvláknových (ds) fragmentov DNA/RNA pomocou LC-UV alebo LC-MS.