Farmaceutické pracovné postupy

Nové, spoľahlivé a ľahko použiteľné riešenia Thermo Scientific™, ktoré vám pomôžu splniť náročné potreby v každej fáze vášho farmaceutického pracovného postupu. Máme najkompletnejší sortiment spotrebného materiálu na chromatografiu pre váš farmaceutický pracovný postup, od prípravy vzoriek až po zabezpečenie a separáciu vzoriek.

Produkty SOLA (kazety a platne)

Produkty Thermo Scientific™ SOLA™ ponúkajú výnimočné funkčné charakteristiky na biologickú analýzu v porovnaní s konvenčným SPE, vďaka novátorskému dizajnu bez frít...

Kolóny Accucore na HPLC a UHPLC

Pevné častice jadra umožňujú separácie s vysokou rýchlosťou, vysokým rozlíšením a s výrazne nižšími protitlakmi ako v prípade príslušnej analýzy UHPLC.

Webseal

A comprehensive range of well plate solutions enabling high sample integrity for high density sample handling in chromatography.