Pracovný postup proteomiky

Nové, spoľahlivé a ľahko použiteľné produkty, ktoré vám pomôžu splniť náročné potreby vášho pracovného postupu proteomiky.

Sortiment produktov

Acclaim 300

Achieve high-resolution peptide mapping and protein separations. The 3µm ultrapure silica particles reduce the limits for diffusion of the analytes into the stationary phase for fast, high-resolution separations.

Smart Digest

Smart Digest is a highly stable immobilized trypsin reactor; when combined with state of the art heating technology, it produces fast, reproducible digestions ready for analysis by LC/MS.

Nano, kapilárne a mikro kolóny na LC

Komplexný sortiment nových kolón navrhnutý s cieľom kombinovať vysoký výkon a jednoduché použitie, ktoré prinášajú separácie s vysokým výkonom do výskumu proteomiky.