Teplota: meranie – záznam – akreditované služby

Okrem rozsiahleho sortimentu zariadení na meranie alebo zaznamenávanie teploty spoločnosť VWR ponúka aj rozmanitý sortiment služieb na monitorovanie a akreditovanú kalibráciu.

Ďalšie informácie a sortiment produktov nájdete nižšie.

Kompletný prehľad všetkých aplikácií na meranie teploty a vlhkosti, od prúžkov až po pokročilé záznamníky údajov, získate po stiahnutí publikácie HSG.

Sortiment produktov

Iba meranie teploty, -50 °C až +70 °C

 • So sondou, fľaštičkovou sondou alebo na meranie okolitej teploty
 • Rozlíšenie: 0,1 °C, presnosť: +/-1 °C

Meranie teploty, s alarmom, -50 °C až +70 °C

 • So sondou, fľaštičkovou sondou alebo na meranie okolitej teploty
 • Rozlíšenie: 0,1 °C, presnosť: +/-1 °C

Meranie teploty, pomocou rádiového signálu, -30 °C až +70 °C

 • S fľaštičkovou sondou
 • Rozlíšenie: 0,1 °C, presnosť: +/-1 °C

Vysoko presné meranie teploty, s alarmom, -50 °C až +70 °C

 • So sondami, fľaštičkovými sondami
 • Rozlíšenie: 0,01 °C, presnosť +/-0,1 °C

Zaznamenávanie údajov o teplote, ideálne pri preprave, -35 °C až +50 °C

 • Bez sondy
 • Rozlíšenie: 0,1 °C, presnosť: +/-0,2 °C
 • S podstavcom a káblom alebo rozhraním Bluetooth

Vysoko presné zaznamenávanie údajov teploty, -50 °C až +70 °C

 • So sondami, fľaštičkovými sondami
 • Rozlíšenie: 0,01 °C, presnosť: +/-0,25 °C
 • Pamäť na 1 000 000 údajov

Vysoká presnosť, zaznamenávanie údajov teploty, -90 °C až +105 °C

 • So sondami
 • Rozlíšenie: 0,01 °C, presnosť: +/-0,2 °C a 0,1 °C
 • Pamäť na 1 000 000 údajov

Vysoko presné zaznamenávanie údajov o teplote, -200 °C až +105 °C

 • So sondami
 • Rozlíšenie: 0,01 °C, presnosť: +/-0,2 °C a 0,1 °C
 • Pamäť na 1 000 000 údajov

Bezdrôtové zaznamenávanie údajov teploty, Sense Anywhere, -200°C to + 200°C

 • Bez sond
 • Rozlíšenie: 0,01 °C, presnosť: +/-0,15 °C
 • V reálnom čase, cloudový systém

Akreditovaná kalibrácia všetkých vašich teplomerov a záznamníkov údajov

Služby kalibrácie teplotných zariadení, ako sú teplomery, záznamníky údajov, bloky a kúpele, akreditované podľa normy ISO17025 bez ohľadu na značku.

Ďalšie informácie

Vaše výhody

 • Schválená kvalita
 • Podrobná dokumentácia procesu
 • Všetky značky a modely
 • Odvodený od štandardu NIST
 • Certifikát o kalibrácii ISO 17025
 • Systém pripomienkovača času
 • Možnosť kombinácie s kalibráciou vlhkosti