Kontrola vzduchu a povrchu

Na základe schémy Kooperácie farmaceutickej inšpekcie (PIC/S) „efektivita čistenia by mala byť rutinne preukázaná mikrobiologickou vzorkou z povrchu, napr. kontaktné platne alebo vatové tampóny.“ (Zdroj: PIC/S, s. 34/29).

Spoločnosť VWR ponúka širokú škálu riešení na mikrobiologickú kontrolu, od prípravy vzoriek až po konečnú identifikáciu mikroorganizmov - od mikrobiálneho monitorovania vzduchu a povrchov po testovanie sterilných aj nesterilných liečiv.

Sortiment produktov