Riešenia na výrobu cytotoxických liečiv

Výroba cytotoxických liečiv:

Špecifická zodpovednosť za produkty, zamestnancov a pacientov!

Naše portfólio produktov, služieb a riešení na výrobu cytotoxických liečiv

Výroba cytotoxických liečiv zastáva v rámci prípravy liekov špecifické postavenie, pretože tieto liečivá sa pripravujú individuálne pre každého pacienta podľa daného zloženia (obvykle parenterálne) a v aseptických podmienkach. Špecifickú pozornosť je potrebné venovať ochrane produktov a personálu. Požiadavky na výrobu sú mimoriadne prísne.

V priebehu posledných rokov sa udialo veľa na zlepšenie úrovne zabezpečenia kvality výroby. Výsledkom bolo vytvorenie štátnych a medzinárodných stratégií a usmernení a v mnohých európskych krajinách sa sústavne sprísňujú regulačné požiadavky.

Základným dôvodom tohto úsilia bola minimalizácia rizík a zlepšenie kvality výroby a finálnych produktov, ako aj ochrana zamestnancov v prospech vážne chorých pacientov, pre ktorých sa lieky vyrábajú.

Spoločnosť VWR sa v tomto procese považuje za vášho partnera pri dosahovaní bezpečného a vysokokvalitného výrobného procesu. Sme si vedomí osobitnej zodpovednosti, ktorú pri svojej práci nesiete, a poznáme úskalia, ktorým čelíte pri zabezpečovaní súladu, kvalifikácie personálu, schválenia výroby a zaisťovaní bezpečnosti a kvality produktov, operátorov, ako aj ochrany pacientov.

Kontaktné osoby v spoločnosti VWR disponujú mnohoročnými skúsenosťami v oblasti sterilnej výroby. Vedia, že na výrobu každého cytotoxického liečiva sa vzťahujú odlišné požiadavky, a dokážu vám poskytnúť kompetentné rady týkajúce sa prispôsobených dodávok. V oblasti produktov ponúkame samozrejme špičkovú kvalitu, ako aj na mieru šité poradenstvo pri výbere: na dosiahnutie vyššej kvality a efektívnosti, ako aj dodávok z jedného zdroja.

Okrem uvedeného ponúkame aj služby určené na optimalizáciu a bezpečnosť vašich pracovných postupov. Tieto služby zahŕňajú školenie personálu, ako aj zabezpečenie kvality a normalizačné opatrenia.