Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Vaša relácia uplynula. Pre Vašu bezpečnosť sme Vás odhlásili.
Chcete sa opäť prihlásiť?

Riešenia na výrobu cytotoxických liečiv

Výroba cytotoxických liečiv:

Špecifická zodpovednosť za produkty, zamestnancov a pacientov!

Naše portfólio produktov, služieb a riešení na výrobu cytotoxických liečiv

Výroba cytotoxických liečiv zastáva v rámci prípravy liekov špecifické postavenie, pretože tieto liečivá sa pripravujú individuálne pre každého pacienta podľa daného zloženia (obvykle parenterálne) a v aseptických podmienkach. Špecifickú pozornosť je potrebné venovať ochrane produktov a personálu. Požiadavky na výrobu sú mimoriadne prísne.

V priebehu posledných rokov sa udialo veľa na zlepšenie úrovne zabezpečenia kvality výroby. Výsledkom bolo vytvorenie štátnych a medzinárodných stratégií a usmernení a v mnohých európskych krajinách sa sústavne sprísňujú regulačné požiadavky.

Základným dôvodom tohto úsilia bola minimalizácia rizík a zlepšenie kvality výroby a finálnych produktov, ako aj ochrana zamestnancov v prospech vážne chorých pacientov, pre ktorých sa lieky vyrábajú.

Spoločnosť VWR sa v tomto procese považuje za vášho partnera pri dosahovaní bezpečného a vysokokvalitného výrobného procesu. Sme si vedomí osobitnej zodpovednosti, ktorú pri svojej práci nesiete, a poznáme úskalia, ktorým čelíte pri zabezpečovaní súladu, kvalifikácie personálu, schválenia výroby a zaisťovaní bezpečnosti a kvality produktov, operátorov, ako aj ochrany pacientov.

Kontaktné osoby v spoločnosti VWR disponujú mnohoročnými skúsenosťami v oblasti sterilnej výroby. Vedia, že na výrobu každého cytotoxického liečiva sa vzťahujú odlišné požiadavky, a dokážu vám poskytnúť kompetentné rady týkajúce sa prispôsobených dodávok. V oblasti produktov ponúkame samozrejme špičkovú kvalitu, ako aj na mieru šité poradenstvo pri výbere: na dosiahnutie vyššej kvality a efektívnosti, ako aj dodávok z jedného zdroja.

Okrem uvedeného ponúkame aj služby určené na optimalizáciu a bezpečnosť vašich pracovných postupov. Tieto služby zahŕňajú školenie personálu, ako aj zabezpečenie kvality a normalizačné opatrenia.