Ochranné odevy – jednorazové

Pri výrobe cytostatických liečiv je na ochranných odevoch mimoriadne dôležitá účinná bariéra zabraňujúca prieniku častíc, ktorá chráni aj personál, aj výrobky.

Na zabezpečenie účinnej ochrany osôb počas manipulácie s nebezpečnými materiálmi je potrebné nosiť ochranný odev spolu s ďalšími ochrannými doplnkami, ako sú napríklad vhodné rukávy a zástery na ochranu pred malými alebo stopovými množstvami látok s vysokou toxicitou.