Ochranné odevy – opakovane použiteľné

Quantus® – ideálny systém odievania

Opakovane použiteľné odevy do čistých priestorov sú základným faktorom pri ochrane produktu pred časticovou a mikrobiálnou kontamináciou osobami v kontrolovaných prostrediach. Špecifické tkaniny ponúkajú používateľom pri nosení vysokú úroveň komfortu. Keďže však náš sortiment opakovane použiteľných odevov Quantus® nemá certifikát OOP podľa európskej smernice OOP 89/686/EHS, rozhodnutie o nosení opakovane použiteľných odevov by malo vychádzať z analýzy rizík na pracovisku a tieto odevy by sa počas manipulácie s nebezpečnými materiálmi mali používať spolu s ďalšími ochrannými prvkami, akými sú napríklad vhodné rukávy a zástery.

Sortiment opakovane použiteľných odevov Quantus® vám prináša nasledujúce výhody:

  • Získate vhodné odevy na akúkoľvek aplikáciu – či už ide o čisté priestory, sterilné priestory alebo kontrolované výrobné prostredia
  • Získate výhody preukázateľne výnimočných technických a funkčných vlastností použitej tkaniny
  • Získate komplexnú dokumentáciu o tkaninách a každom kuse opakovane použiteľného odevu do čistých priestorov
  • Obsiahnuté sú všetky triedy čistých priestorov

Link to Quantus range