Služby a riešenia

Výroba a manipulácia s cytotoxickými liečivami si vyžaduje maximálnu odbornosť, skúsenosti a dôkladnosť, aby bolo možné zabezpečiť účinnú a bezpečnú kontrolu kontaminácie.

Na dosiahnutie efektívnych procesov s kontrolou kontaminácie, ktoré zároveň zabezpečujú bezpečnosť produktov aj personálu, je nutné používať vyspelé koncepcie.

Preto naše služby musia byť niečím viac, než len poskytovaním produktov. Neoddeliteľnou súčasťou našich celkových služieb musia byť programy individuálnych konzultácií a služieb zákazníkom, ako aj dômyselný zásobovací reťazec.

Základom každej ponúkanej služby je analýza vašich špecifických požiadaviek a podmienok pracoviska. Tá zahŕňa diferenčnú analýzu kombinovanú s prehliadkou pracoviska a čistých priestorov. Výsledkom je, že naše služby nie sú statické, ale podľa potreby ich prispôsobujeme meniacim sa okolnostiam.

Jedným z našich hlavných záväzkov voči vám, našim zákazníkom, je poskytovať služby najvyššej možnej úrovne. Naši zamestnanci vynakladajú veľké úsilie a predstavivosť na rozvoj služieb a riešení, ktoré vám pomôžu pri každodennej rutinnej práci a odbremenia vás od zbytočných starostí.

Okrem jednotlivých opatrení, ako sú školenia a konzultácie, poskytujeme ďalšie cenné služby, ako je služba upozornenia na zmeny a CleanPack® - naša vlastná služba ožiarenia a sterilizácie spotrebného materiálu do čistých priestorov. Príležitosti na rozšírenie riadenia zásob lean prístupom vám predstaví náš tím VWRCATALYST™.

Využite spoločnosť VWR na vylepšenie efektívnosti vašich procesov, aby ste mohli venovať viac času svojim hlavným oblastiam pôsobnosti.

Spojte sa s vaším miestnym obchodným zástupcom VWR. Nájdeme pre vás riešenie, ktoré dokonale spĺňa vaše požiadavky.