Rozliate kvapaliny

Ak napriek všetkým preventívnym opatreniam dôjde k rozliatiu kvapaliny počas výroby alebo prepravy, odstránenie a likvidáciu uniknutých cytotoxických látok by mali vykonávať iba náležite poučené osoby. Súprava na odstránenie rozliatej kvapaliny by mala byť k dispozícii vo všetkých oblastiach, kde sú cytotoxické lieky skladované, prepravované, manipulované a podávané.

Sortiment produktov