Měření hustoty

Hustoměry pro všechny typy aplikací, od kontroly kvality vstupního zboží přes zajišťování kvality na lince po meziprodukty a finální produkty.

V závislosti na vzorku, který vás zajímá, a přesnosti a snadnosti používání pro daný typ měření se uplatňují různé techniky analýzy vzorků. V tomto průvodci měření hustoty se dozvíte, která metoda je vhodná při manipulaci s kapalinami. V případě pevných a kapalných vzorků můžete pracovat také s váhami vybavenými integrovanou funkcí měření hustoty nebo háčkem ve spodní části pro manuální stanovení hustoty.

Průvodce měřením hustoty

Digitální hydrometr

Ruční digitální hydrometry nebo digitální hustoměry se používají k rychlému automatickému určování hustoty kapalin.

Soupravy pro stanovení hustoty pro váhy VWR

Kompletní soupravy, které spolu s odpovídajícími váhami umožňují výpočet hustoty kapalin nebo nenasákavých pevných látek.

Standardy pro měření hustoty

Standardy hustoty lze použít jako kalibrační standardy pro měření hustoty pomocí pyknometrických, vibračních nebo hydrometrických technik.

Hydrometry a pyknometry

Hydrometry a pyknometry se používají k měření relativní hustoty neboli měrné hmotnosti kapalin a pevných látek.