Elektronické obstarávanie - Aplikácie

Spoločnosť VWR investovala do technológií na rozvoj rozhraní s najväčšími poskytovateľmi elektronického obstarávania uvedenými nižšie.

V súčasnosti máme skúsenosť s viacerými typmi elektronických správ v dokumentačnej komunikácii medzi týmito poskytovateľmi a koncovými systémami VWR.

Ariba

Ariba Inc. je popredným poskytovateľom riešení v oblasti B2B (bussiness to bussiness) v prostredí e-commerce (obchodovania cez internet). Ariba poskytuje softvérové riešenia a "web-based" sieť služieb na podporu efektívnej integrácie obchodovania cez internet medzi nákupcami a dodávateľmi v globálnom merítku. "Ariba Buyer" je hlavným softvérovým riešením obchodovania cez internet, ktoré uľahčuje "order management", schvaľovací proces a pravidlá obchodovania v spojení so štandardným zadávaním príkazov, ako aj podporou prijímania a zlaďovania požiadaviek.

CC-Hubwoo

Hubwoo je globálny líder v oblasti riešení elektronického zaobstarávania "na vyžiadanie", riadení služieb a vzťahov s dodávateľmi. Spolu s medzinárodnými prevádzkami a globálnym partnerstvom SAP® a BPO výhradne sa venujúcim zaobstarávaniu, poskytuje Hubwoo plne integrovanú súpravu nástrojov a služieb, dodávanú spoločnostiam ako službu cez internet.

Oracle

Oracle je poskytovateľom riešení v oblasti elektronického obchodovania Business to Business (B2B). Zaobstarávací softvér spoločnosti Oracle a web-based sieť globálne podporujú integráciu elektronického obstarávania medzi nákupcami a dodávateľmi. Softvérová aplikácia iProcurement™ je určená na podporu "order management", schvaľovacieho procesu a všeobecných pravidiel obchodovania v spojení so štandardným zadávaním príkazov, ako aj podporou prijímania a zlaďovania požiadaviek.

SAP

SAP je jedným z naväčších hráčov na trhu, ktorí ponúkajú riešenia pre elektronické obchodovanie bussines - to - bussines (B2B). Ich pôvodná ponuka mala názov BBP, avšak po nadviazaní vzťahov so spoločnosťou Commerce One poznáme ich spoločný produkt ako EBP, alebo Enterprise Buyer Professional. Tento produkt rieši "order management", schvaľovací proces a pravidlá obchodovania v spojení so štandardným zadávaním príkazov, ako aj podporou prijímania a zlaďovania požiadaviek.