Řešení pro environmentální testování vzduchu, vody a půdy

Ochrana životního prostředí leží na bedrech každého z nás.

Povědomí veřejnosti prudce roste, lidé se v problematice čím dál víc orientují a zajímají se o ochranu životního prostředí, s čímž je spojeno i to, že úřady neustále zpřísňují předpisy. Klíčové ve všech průmyslových odvětvích je monitorování emisí do vody, půdy a ovzduší.

Od odběru vzorků až po výsledky!

Před lety se analýzy prováděly v malých laboratořích v blízkosti místa odběru vzorků. V současnosti probíhá analýza většiny vzorků v účelově vybudovaných laboratořích vybavených těmi nejmodernějšími přístroji. Odběr vzorků a správná přeprava hrají tedy zásadní roli.

O kvantitativní screening se stará mobilní analytické zařízení, takže k úplnému laboratornímu posouzení se posílají pouze kriticky důležité vzorky. Analýza přímo na místě má tu výhodu, že se provádí v reálném čase a poskytuje skutečný obraz o environmentálním systému.

K získání přibližné představy o hladinách určitého parametru skvěle poslouží jednoduché a nákladově velice efektivní vizuální analytické techniky, jako jsou proužky a chemické soupravy využívající barevné diagramy.

U společnosti Avantor získáte vše potřebné od odběru vzorků až po jejich analýzu –⁠ ať už v terénu, nebo ve specializované laboratoři, ať už se jedná o vodu, nebo odpadní vodu, vzduch, nebo třeba půdu.

Potřebujete radu se speciálními aplikacemi? Obraťte se na naše specialisty!

Odběr vzorků

V této části naleznete systémy pro odběr vzorků vzduchu, vody a půdy, a dále pak nádoby, sáčky a lahve pro správnou přepravu vzorku.

Nástroje pro odběr vzorků

Ať už potřebujete zkoumat spory, pyl, či jiné kontaminanty v ovzduší, různé chemické parametry vody nebo půdy, společnost Avantor je tu pro vás a pomůže vám nalézt vhodný nástroj pro odběr vzorků.

Nádoby na odběr vzorků

Hledáte sáčky, nádoby nebo lahve s thiosíranem sodným či bez něj? Malé nebo velké? V tom případě se podívejte na rozšířené portfolio společnosti Avantor!

Příprava vzorků

Dokonalá analýza začíná dokonalou přípravou vzorků. Pokud je výsledek kriticky důležitý, je nutné věnovat výběru nástrojů a chemikálií náležitou péči.

Filtrace environmentálních vzorků

Společnost Avantor nabízí specifické výrobky různých značek, jako jsou Pall nebo Whatman, které slouží k zahuštění nebo vyčištění vzorku před analýzou. Proveďte přípravu vzorku pomocí toho správného filtračního systému pro vaši aplikaci!

Extrakce – loužení – míchání -– mletí

Společnost Avantor nabízí velký výběr mlýnů, míchadel, mechanických míchadel a homogenizátorů. Máme mechanické třepačky pro proces loužení, které se často používají na environmentální vzorky.
Dále zde najdete vše potřebné pro Soxhletovu extrakci od patron do extraktorů až po automatické extrakční systémy.

Žíhání – rozklad – destilace

Chcete odhadnout množství netěkavých anorganických podílů ve vzorku žíháním, připravit vzorek na Kjeldahlovu analýzu v reaktoru, potřebujete Kjeldahlovy tablety, destilační systém a potřebné chemikálie? Všechno máme!

Další pracovní postupy při přípravě vzorků

Dali jsme dohromady nejrůznější možnosti pracovních postupů používaných při přípravě vzorků od snadno použitelného spotřebního materiálu až po chemikálie a špičkové výrobky. U nás najdete vše potřebné...

Analýza vzorků

Ať už chcete analyzovat vzorek v terénu, v malé laboratoři, nebo v dobře vybavené laboratoři, společnost Avantor vám k tomu poskytne vše potřebné.

Chemická analýza

Představujeme vám rychlou analýzu parametrů od hliníku po zinek s mnoha aplikacemi od společností Merck, Hach a dalších dodavatelů. K dispozici máme i environmentální analýzu vody, půdy a vzduchu od společnosti Merck, kde najdete všechny produkty, které potřebujete pro vysoce kvalitní analýzu pomocí výrobků Merck. Potřebujete stanovit BSK ředěním nebo respirací, či provést test biologické rozložitelnosti? Nabízíme toho mnohem více...

Elektrochemická analýza

Vše, co potřebujete vědět o měření pH, rozpuštěného kyslíku, vodivosti, redoxních reakcích a titraci, včetně videí, která obsahují technické informace, a odkazů na všechny důležité značky od základních terénních aplikací až po špičkové měřiče umožňující správu dat budoucnosti.

Další informace

Fyzikální analýza

Výběr technik pro stanovení stupně znečištění vody a další...

Mikrobiologie

Potřebujete zjistit, zda je kal stále aktivní? Nebo chcete zkontrolovat mikrobiologickou kvalitu vody? Na našich stránkách zaměřených na mikrobiologii a mikroskopii najdete vše, co potřebujete!

Standardy a certifikované referenční roztoky

Díky využití připravených standardů a referenčních materiálů získáte jistotu správných analytických výsledků a vyhnete se tak jejich obtížné výrobě a validaci v laboratoři. Při hledání konkrétního environmentálního standardu zvolte tento výběr.

Bezpečnost a skladování

Řešení pro ochranu vašich pracovníků a bezpečné pracoviště.

Nabízíme vše od OOP až po řešení pro první pomoc, od detekce plynů až po štítky, dále skříně na skladování chemických látek pro bezpečné uchovávání nebezpečných vzorků, kontrolu úniků, likvidaci odpadu a čisticí prostředky.

Kontaktujte nás