Spopolňovanie

Spoločnosť VWR ponúka široký sortiment pecí vhodných na spopolňovanie, ako aj na všeobecné účely tepelného spracovania. K dispozícii je aj široká škála nádob (odparovacie misky alebo tégliky), ktoré sú odolné voči vysokým teplotám a zostávajú inertné.

Sortiment produktov

Furnaces

High temperature, muffle and tube furnaces...