Riedenie – BSK

Normalizovaná metóda merania BSK podľa normy EN 1899-1 a DI EN 1899-2 – oficiálna metóda EPA.

  • Jednoduchá správa vzorky
  • Automatický výpočet BSK
  • Schválené agentúrou EPA

Kyslíkový snímač StirrOx G so samočinným miešaním na určenie podielu kyslíka vo fľašiach typu Karlsruhe umožňuje:

  • Dosiahnuť konštantný prietok na zaistenie vysokej miery reprodukovateľnosti
  • Nevyžaduje sa žiadna kalibrácia nulového bodu
  • K okamžitej dispozícii na meranie