Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Vaša relácia uplynula. Pre Vašu bezpečnosť sme Vás odhlásili.
Chcete sa opäť prihlásiť?

Chlór (voľný a celkový)

Chlór (voľný a celkový)

Spoločnosť VWR ponúka rôzne alternatívy na meranie voľného a celkového chlóru.

  • Kolorimetrická metóda – reagencie DPD pripravené na použitie, testovacie súpravy, kolirimetre a spektrofotometre
  • Elektrochemická metóda – jednorazové snímače poskytujú výsledky už za menej ako 1 minútu (nová revolučná metóda). Široký testovací rozsah: od 0,02 mg/l do 10 mg/l
  • Titrimetrická metóda, metóda DPD – v súlade s požiadavkami európskej normy EN ISO 7393-1