Chlór (voľný a celkový)

Spoločnosť VWR ponúka rôzne alternatívy na meranie voľného a celkového chlóru.

  • Kolorimetrická metóda – reagencie DPD pripravené na použitie, testovacie súpravy, kolirimetre a spektrofotometre
  • Elektrochemická metóda – jednorazové snímače poskytujú výsledky už za menej ako 1 minútu (nová revolučná metóda). Široký testovací rozsah: od 0,02 mg/l do 10 mg/l
  • Titrimetrická metóda, metóda DPD – v súlade s požiadavkami európskej normy EN ISO 7393-1

Colorimetric Method

Colorimetric method with ready-to-use DPD reagents, test kits, colorimeters and spectrophotometers...