Kjeldahlova metóda

Stanovenia podielu dusíka podľa Kjeldahla sa vykonávajú pre rôzne potravinové látky. Kjeldahlovu metódu je možné rozdeliť na tri hlavné kroky: rozklad, destiláciu a titráciu.

1. Rozklad: Dosahuje sa varením homogénnej vzorky v koncentrovanej kyseline sírovej. Koncovým výsledkom je roztok síranu amónneho.

2. Destilácia: K rozloženému produktu sa pridáva dostatočné množstvo zásady, aby sa amónna soľ premenila na amoniak.

3. Titrácia: Množstvo dusíka vo vzorke je možné vypočítať z kvantifikovaného množstva amoniaku v prijímajúcom roztoku. Amoniak sa zisťuje prostredníctvom starostlivo odmeraného množstva štandardného roztoku kyseliny (spätná titrácia) alebo roztoku kyseliny boritej (priama titrácia)

Sortiment produktov

Rozklad

Spoločnosť VWR ponúka rôzne destilačné systémy pre rôzne rozpočty, vrátane plne automatizovaných systémov so zahrnutou titráciou...

Distillation

VWR offers different distillation systems for different budgets, ...

Titrácia

Od jednoduchých byriet po plne automatizované programovateľné titračné systémy od firiem Schott a Mettler....