Príprava vzoriek

Získanie presných výsledkov je mimoriadne dôležité. Spoločnosť VWR ponúka široký sortiment produktov, počnúc zmiešavacími a mlecími systémami až po automatické systémy na destiláciu a rozklad.

  • Zariadenia na rozklad sa používajú na stanovenie podielu dusíka, spotreby COD a stopových kovov vo vode podľa oficiálnych metód.
  • Zariadenia na destiláciu sa používajú na stanovenie podielu dusíka, fenolu, celkového kyanidu, alkoholu, amónia, konzervantov a kysličníka síričitého.
  • Zariadenia na extrakciu sa používajú v mnohých oblastiach, napríklad na stanovenie podielu pesticídov, PCBS, dioxínov, fenolov, halogenidov, olejov a mazadiel.

Sortiment produktov

Manipulace s kapalinami

VWR offers a complete liquid handling solution...

Weighing

VWR offers a choice of micro and analytical balances with traceable weights and calibration certificates...

Spopolňovanie

Spoločnosť VWR ponúka široký sortiment pecí vhodných na spopolňovanie, ako aj na všeobecné účely tepelného spracovania...

Miešanie a mletie

Spoločnosť VWR ponúka široký sortiment zariadení na mletie, miešanie a homogenizáciu...

Rozklad, destilácia a extrakcia

Od automatických zariadení až ku komponentom na vytvorenie vlastných riešení– v ponuke spoločnosti VWR nájdete všetko, čo potrebujete...

Filtrácia

Spoločnosť VWR ponúka široký sortiment filtračných produktov pre rôzne oblasti...