Ostať prihlásený/á?
Končiace v 
Vaše prihlásenie vypršalo
Vaše prihlásenie vypršalo. Pre Vašu bezpečnosť sme vás odhlásili.
Chcete sa opäť prihlásiť?

Príprava vzoriek

Príprava vzoriek

Získanie presných výsledkov je mimoriadne dôležité. Spoločnosť VWR ponúka široký sortiment produktov, počnúc zmiešavacími a mlecími systémami až po automatické systémy na destiláciu a rozklad.

  • Zariadenia na rozklad sa používajú na stanovenie podielu dusíka, spotreby COD a stopových kovov vo vode podľa oficiálnych metód.
  • Zariadenia na destiláciu sa používajú na stanovenie podielu dusíka, fenolu, celkového kyanidu, alkoholu, amónia, konzervantov a kysličníka síričitého.
  • Zariadenia na extrakciu sa používajú v mnohých oblastiach, napríklad na stanovenie podielu pesticídov, PCBS, dioxínov, fenolov, halogenidov, olejov a mazadiel.