Ostať prihlásený/á?
Končiace v 
Vaše prihlásenie vypršalo
Vaše prihlásenie vypršalo. Pre Vašu bezpečnosť sme vás odhlásili.
Chcete sa opäť prihlásiť?

Rozptýlené čiastočky

Rozptýlené čiastočky

Spoločnosť VWR ponúka rôzne produkty na meranie kvality vody z hľadiska rozptýlených čiastočiek: 

  • Rýchla metóda s použitím analyzátorov vlhkosti
  • Metódy na odstreďovanie a filtráciu – v súlade s požiadavkami európskych noriem.
  • Metóda na odstraňovanie prchavých rozptýlených tuhých čiastočiek z väčšiny anorganických látok alebo stabilných tuhých látok zahŕňa použitie pece a analytických váh.