Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Vaša relácia uplynula. Pre Vašu bezpečnosť sme Vás odhlásili.
Chcete sa opäť prihlásiť?

Rozptýlené čiastočky

Rozptýlené čiastočky

Spoločnosť VWR ponúka rôzne produkty na meranie kvality vody z hľadiska rozptýlených čiastočiek: 

  • Rýchla metóda s použitím analyzátorov vlhkosti
  • Metódy na odstreďovanie a filtráciu – v súlade s požiadavkami európskych noriem.
  • Metóda na odstraňovanie prchavých rozptýlených tuhých čiastočiek z väčšiny anorganických látok alebo stabilných tuhých látok zahŕňa použitie pece a analytických váh.