Súpravy na vizuálne farbenie

Spoločnosť VWR ponúka širokú škálu rôznych protokolov, počnúc súpravami na testovanie jednotlivých parametrov, ako sú napríklad súpravy Aquamerck®, Microquant® a Aquaquant® na rýchle a semikvantitatívne analýzy, až po kompaktné laboratóriá, merania prostredníctvom komparátorov a farieb platničky (norma EN ISO 7887, časť 4/APHA).

Výhody používania rýchlych testovacích prúžkov:

  • Praktické na okamžité použitie
  • Ilustrované pokyny na jednoduché vykonanie potrebného postupu
  • Meracie pásma orientované na aplikáciu
  • Vynikajúce farebné stupnice a vysokokvalitné komparátory poskytujú spoľahlivé výsledky
  • Dlhá skladovateľnosť
  • Nízke náklady na analýzu

Sortiment produktov

Mquant®

Merkoquant® test strips, the mobile lab for semi-quantitative determination of ions and compounds...

Aquamerck®

Aquamerck® has a medium concentration range...

Aquaquant®

Aquaquant® has a very low to medium concentration range...