Ostať prihlásený/á?
Končiace v 
Vaše prihlásenie vypršalo
Vaše prihlásenie vypršalo. Pre Vašu bezpečnosť sme vás odhlásili.
Chcete sa opäť prihlásiť?

Analytické testovanie potravín a nápojov

Analytické testovanie potravín a nápojov

Najčastejšie analytické metódy používané v potravinárskom a nápojovom priemysle sú monitorovanie a testovanie bezpečnosti, výživovej hodnoty a kvality potravín. Tieto testy v sebe zahŕňajú testy chemických, mikrobiologických a fyzikálnych prímesí na dosiahnutie súladu s miestnymi, štátnymi a medzinárodnými predpismi.

Kontaminácia potravín spôsobuje škodu pre zákazníka, ako aj kazí reputáciu značky. Či už potrebujete analyzovať potraviny alebo nápoje, mlieko alebo vodu, VWR vám môže poskytnúť komplexný sortiment mikrobiologického, fyzikálneho aj chemického testovacieho vybavenia, spotrebný materiál aj chemikálie, ktoré vyhovujú vašim požiadavkám.

Takže nech potrebujete na testovanie potravín a nápojov čokoľvek, VWR to poskytuje.

Sortiment produktov