Laboratórne chladničky a mrazničky - NOVINKA

VWR ponúka na výber laboratórne chladničky a mrazničky, ktoré sú bezpečné, spoľahlivé a energeticky úsporné.

Laboratórne chladničky a mrazničky poskytujú bezpečné a spoľahlivé skladovanie prchavých alebo horľavých látok, činidiel, chemikálií, jedov a vzoriek s antistatickým interiérom na zníženie rizika interných explózií.

Pri kúpe chladničky alebo mrazničky je potrebné brať ohľad nielen na ich veľkosť alebo umiestnenie, ale aj na potrebný počet políc, typ dverí, ktorou stranou sa dvere otvárajú a aké funkcie bude mať výstražná signalizácia. VWR ponúka na výber chladničiek a mrazničiek pre všetky rozsahy teplôt a objemov, spolu s príslušným spotrebným materiálom od všetkých veľkých dodávateľov a tiež z nášho vlastného sortimentu VWR Collection.

Sortiment produktov

Chladničky

Chladničky laboratórnej kvality sú dôležité pre presné udržiavanie teploty a bezpečnosť tam, kde sa používajú rozpúšťadlá...

Mrazničky

Všetky tvary, veľkosti a teploty, spolu s bezpečnosťou a presnosťou...