Testovanie druhu mäsa

Testovaním druhu mäsa je identifikácia živočíšnych druhov, ktorá sa vykonáva z viacerých dôvodov - ekonomických, etnických a bezpečnostných.

Objavenie konského mäsa v hovädzích výrobkoch vyvrcholilo do celoeurópskeho škandálu. Výrobcovia i predajcovia preto hľadajú spôsoby, ako deklarovať pôvod svojich výrobkov a ponúknuť tak najvyššiu možnú úroveň istoty.

VWR ponúka široký sortiment produktov na testovanie druhu mäsa, ako sú ELISA (enzyme linked immunosorbent assay) a kvalitatívne techniky PCR analýz. Všetky tieto metódy pomáhajú identifikovať paletu živočíšnych druhov v surových, alebo varených výrobkoch, pomocou rozsiahlej škály potravinových a kŕmnych matíc.

NMR Spectroscopy (SNI or IR) & HPLC

As with traditional spectroscopy, NMR spectroscopy can be used to used to test for protein markers...

Cryogenic Storage

Cryogenic storage gives you everything you need to safely store precious specimens...

Spectrophotometers

Spoločnosť VWR ponúka široký a stále sa rozširujúci sortiment spektrofotometrov pre všetky aplikácie....

Nucleic Acid Extraction & Amplification

Within our Genomics range of products find all you need for PCR based food testing.

Protein Extraction & Detection

Solutions for protein preparation and identification, incl. antibodies, ELISA kits, microplate readers and many more...