Odber vzoriek

VWR ponúka široký sortiment produktov od hliníkových vzorkovačov po plastické naberačky; od rôznych druhov vriec po bezpečnostné nádoby, pre všetky typy odberu vzoriek nehľadiac na veľkosť, objem alebo zdroj.

Kľúčom k presným výsledkom je integrita odberu vzoriek, skladovania a transportu na zabezpečenie správneho následného spracovania. Bez správnych techník odberu vzoriek a vzorkovania, ešte aj najprecíznejšie a najpresnejšie analytické procedúry preukážu výsledky ktoré neodzrkadľujú skutočný stav.

Nech už potrebujete akúkoľvek matricu vzoriek alebo veľkosť vzoriek, VWR vám poskytuje nástroje pre odber vzoriek od renomovaných dodávateľov alebo aj z vlastného sortimentu VWR Collection.

Sortiment produktov

Jednorazové filtračné lieviky

Kompletné riešenie pre odber vzoriek v mikrobiológii...