Príprava vzoriek

Príprava vzoriek v sebe zahŕňa rôzne spôsoby a metódy, ktorými je vzorka spracovávaná pred analýzou.

Príprava vzoriek môže byť jednak časovo náročná, ale aj hlavným zdrojom chýb, majúc tak veľký vplyv na výsledok analytickej metódy a čistoty vzorky pred ďalšou analýzou. Výber správnej techniky na prípravu vzorky je teda rozhodujúci a musí sa voliť s ohľadom na zabezpečenie spoľahlivej následnej analýzy.

VWR ponúka širokú škálu chemikálií, spotrebného materiálu a vybavenia na splnenie všetkých vašich požiadaviek na prípravu vzoriek, či už z vlastného radu VWR Collection, alebo od renomovaných dodávateľov.

Sortiment produktov

Laboratórny poznámkový blok

Poznamenajte si to! Rôzne nástroje pre laboratórium...

Čistenie vody

Sortiment systémov na čistenie vody, ideálnych pre mikrobiologické laboratórium...

Liquid Handling

VWR offers a complete liquid handling solution...

Spopolňovanie

Spoločnosť VWR ponúka široký sortiment pecí vhodných na spopolňovanie, ako aj na všeobecné účely tepelného spracovania...

Miešanie, homogenizácia, zmiešavanie, atď.

Zmenšenie vzorky na drvenie, miešanie, homogenizáciu a dispergovanie produktov od známych výrobcov...

Laboratórne homogenizátory, vrecká a slamkové pipety

Spoločnosť VWR ponúka veľký sortiment laboratórnych homogenizátorov pre potravinárske laboratóriá...

Centrifugácia

Ponúkame mikrocentrifúgy a stolové centrifúgy, s chladením a s teplotou okolia od všetkých významných dodávateľov...

Filtrácia

Rozpustené potraviny sa často veľmi ťažko filtrujú z dôvodu prítomnosti relatívne veľkého množstva tuhých častíc v roztoku ...

Váženie

Široký sortiment laboratórnych váh, váh z nehrdzavejúcej ocele a váh s krytím IP 67. ..