Ostať prihlásený/á?
Končiace v 
Vaše prihlásenie vypršalo
Vaše prihlásenie vypršalo. Pre Vašu bezpečnosť sme vás odhlásili.
Chcete sa opäť prihlásiť?

Meranie teploty a vlhkosti plus dátové záznamníky

Meranie teploty a vlhkosti plus dátové záznamníky Ponúkame široké portfólio nástrojov na meranie teploty a vlhkosti, dátové záznamníky na zobrazovanie v reálnom čase a monitorovanie teplôt a vlhkosti pre dnešný zaneprázdnený potravinársky priemysel - od výroby a balenia po uskladnenie a distribúciu.

Údaje ako spúšťače akcie, ktoré v čase prekročenia teplotných alebo vlhkostných limitov, umožňujú vykonať opravné kroky včas, zachovávajúc tak integritu udržiavaných výrobkov.

Sortiment v sebe zahŕňa záznamníky pre chladničky a mrazničky, miniatúrne záznamníky na monitorovanie počas prepravy a monitorovanie vysokoteplotných procesov ako sú sterilizácia alebo pasterizácia, ako aj sortiment bezdrôtových monitorovacích systémov teplôt a vlhkostí - všetko, s pomocou čoho dokáže používateľ okamžite zistiť, či sa proces nedostal mimo vybraných parametrov.

Všetky naše dátové záznamníky teplôt a vlhkosti sú navrhnuté a vyrobené v súlade s normami CE, mnoho z nich spolu s používateľsky prívetivým riadiacim softvérom, ktorý podporuje nariadenia HACCP.