Meranie teploty a vlhkosti plus dátové záznamníky

Ponúkame široké portfólio nástrojov na meranie teploty a vlhkosti, dátové záznamníky na zobrazovanie v reálnom čase a monitorovanie teplôt a vlhkosti pre dnešný zaneprázdnený potravinársky priemysel - od výroby a balenia po uskladnenie a distribúciu.

Údaje ako spúšťače akcie, ktoré v čase prekročenia teplotných alebo vlhkostných limitov, umožňujú vykonať opravné kroky včas, zachovávajúc tak integritu udržiavaných výrobkov.

Sortiment v sebe zahŕňa záznamníky pre chladničky a mrazničky, miniatúrne záznamníky na monitorovanie počas prepravy a monitorovanie vysokoteplotných procesov ako sú sterilizácia alebo pasterizácia, ako aj sortiment bezdrôtových monitorovacích systémov teplôt a vlhkostí - všetko, s pomocou čoho dokáže používateľ okamžite zistiť, či sa proces nedostal mimo vybraných parametrov.

Všetky naše dátové záznamníky teplôt a vlhkosti sú navrhnuté a vyrobené v súlade s normami CE, mnoho z nich spolu s používateľsky prívetivým riadiacim softvérom, ktorý podporuje nariadenia HACCP.

Sortiment produktov

Dátové záznamníky

Dátové záznamníky sú elektronické zariadenia, ktoré zaznamenávajú údaje v priebehu času...

Registračné záznamníky

Jednorazové grafické záznamníky teploty na dobu 10 dní a 40 dní...

Teplomery na meranie teploty jadra

Veľký výber od nízkonákladových po presné teplomery na meranie teploty jadra...

Infra teplomery

Infra teplomery na bezkontaktné meranie povrchov...