Apollo Scientific – stavební bloky, fluorochemikálie a syntézní činidla

heterocyklických a alifatických sloučenin, fluorochemikálií a činidel pro přírodní vědy. Díky bezkonkurenčním službám a odborným znalostem v oblasti zajišťování a výroby dostupných i nových produktů nabízí potřebnou podporu od výzkumu až po výrobu.

Díky rozsáhlému sortimentu dostupných produktů za konkurenceschopné ceny jistě budeme vybraným partnerem vašich vědců, výzkumných pracovníků i výrobců v řadě odvětví.

Jedinečné schopnosti škálování znamenají, že společnost Apollo Scientific je schopna podpořit váš projekt od fáze chemické syntézy a objevování léků až po uplatnění výsledků výzkumu léků v rámci výrobních zařízení skupiny, odborné znalosti, široký výběr a konzistenci dodávaných produktů.

25 000 stavebních bloků a meziproduktů skladem k odeslání ve stejný den

Vývoj výrobních procesů
Dodávky v objemech pro laboratoře

Přenos technologií výrobních procesů
Analytická validace

Výroba podle zásad GMP
Validace výrobních procesů
Regulatorní podpora

Fluorované stavební bloky

Široký sortiment více než 27 000 fluorovaných stavebních bloků obsahujících alespoň jeden atom fluoru. Tento sortiment zahrnuje trifluormethyl, trifluormethoxy, difluormethyl, difluormethoxy a řadu dalších. Kromě těchto předem fluorovaných stavebních bloků můžete vybírat také z širokého sortimentu fluoračních činidel.

POZNEJTE NAŠE PRODUKTY

Heterocyklické sloučeniny

Nejširší sortiment společnosti Apollo s více než 30 000 heterocyklickými sloučeninami obsahujícími dusík, síru a kyslík pro výzkumné a vývojové laboratoře, zejména ve farmaceutických a agrochemických společnostech. V této skupině naleznete některé typické skupiny produktů, například pyridiny, pyrimidiny, chinoliny, furany a thiofeny a řadu dalších.

POZNEJTE NAŠE PRODUKTY

Anorganické sloučeniny

Tento anorganický sortiment zahrnuje sloučeniny bez obsahu uhlíku a také určité sloučeniny s obsahem uhlíku, ale bez vazby uhlík-uhlík. Tyto sloučeniny, kterými jsou především alkalické kovy, kovy alkalických zemin, přechodné kovy a kovy vzácných zemin, se používají především v katalýze a také ve výzkumu pro různé další aplikace.

POZNEJTE NAŠE PRODUKTY

Organokovové sloučeniny

Tato část se skládá z řady chemikálií obsahujících alespoň jednu vazbu mezi atomem uhlíku organické sloučeniny a kovem nebo polokovem, které se používají jako činidla a katalyzátory při syntéze organických molekul. V nabídce naleznete řadu organocínových, organokřemičitých, organolithných, organozinkových sloučenin, metalocenů a Grignardových činidel.

POZNEJTE NAŠE PRODUKTY

Organické stavební bloky

V nabídce naleznete zde více než 17 000 nefluorovaných alifatických, aromatických a karbocyklických organických stavebních bloků pro různé aplikace v řadě průmyslových odvětví. Tyto sloučeniny obsahují různé funkční skupiny včetně karbonylových sloučenin, halogenovaných sloučenin, boronových kyselin, alkoholů, aminů, alkynů a alkenů.

POZNEJTE NAŠE PRODUKTY

Činidla pro biologické vědy

V současné době máme v nabídce více než 6 000 položek rozdělených do různých kategorií, například neustále se rozšiřující sortiment biochemických činidel, ale nabízíme také řadu sloučenin typu rekombinantních proteinů, protilátek, enzymů a růstových faktorů. V nabídce máme pouze vysoce kvalitní produkty vyhovující těmto specifickým požadavkům.

POZNEJTE NAŠE PRODUKTY

Produkty pro spektroskopii

V této kategorii naleznete především široký sortiment deuterovaných rozpouštědel, jiných izotopově značených sloučenin a dalších standardů pro hmotnostní spektrometrii a také sortiment diagnostických činidel pro plynovou chromatografii.

POZNEJTE NAŠE PRODUKTY


 

Kontaktujte svého specialistu

Akreditace/členství

Literatura