Analýza potravin a nápojů

Kontrola kvality potravinářských a nápojových produktů je naprosto zásadní, pokud má být produkt chutný a bezpečný ke konzumaci. Mohou být třeba různé typy analýzy, jako jsou mikrobiologické testy, testování fyzikálních vlastností, chemických vlastností, identifikace kontaminace toxiny, pesticidy, rezidui léků atd.

Mikrobiologické testování

Mikrobiologické testování vzorků potravin a nápojů

Identifikace potenciální kontaminace potravinářských nebo nápojových produktů (patogenními) mikroorganismy.

Mikrobiologická řešení 3M

Společnost 3M nabízí specifickou řadu produktů pro snadnější mikrobiologickou analýzu vzorků potravin a nápojů.

Mikroskopie

Ať už potřebujete lupu nebo stereomikroskop ke kontrole makro kontaminace svého produktu, nebo mikroskop k vyhledávání mikroorganismů, naleznete je zde.

Fyzikální testování

Měření barevnosti

Stávající standardy vysoké kvality vyžadují v každodenních laboratorních postupech stále objektivnější měření barevnosti.

Bod tání

Bod tání je velmi užitečná a důležitá hodnota při stanovování kvality a čistoty složek potravin a rostlinných/živočišných olejů a tuků…

Hustota

Společnost VWR nabízí všechny typy systémů měření hustoty – od hydrometrů přes pyknometry a váhy po rychlé nástroje analýzy hustoty.

Refraktometrie a polarimetrie

Refraktometrie je jednou ze základních metod kvantitativní analýzy a zajišťování kvality v potravinářském a nápojovém průmyslu.

Viskozita

Viskozita je významný ukazatel kvality potravin a nápojů, protože může mít vliv na balení a vnímání kvality produktů.

Hmotnost

Otestujte hmotnost svých produktů s váhami s funkcí vážení v % nebo kontroly pro snadné určení, zda je hmotnost v tolerančním pásmu.

Chemické testování

Kolorimetrie/fotometrie

Společnost VWR nabízí širokou škálu systémů k měření různých prvků ve vzorcích potravin a nápojů: testovací proužky, vizuální sady, přenosné kolorimetry a fotometry, stolní fotometry a spektrofotometry.

Kjeldahlova a Dumasova metoda stanovení obsahu dusíku

Kjeldahlova metoda je stále často používaný postup stanovení obsahu proteinů v potravinách. Vše potřebné najdete zde.

Obsah vody

Stanovení obsahu vody v potravinářských a nápojových výrobních procesech je velmi běžná metoda. Nejčastější z nich je metoda titrace Karla Fischera, ale existují i jiné, jako například měření úbytku hmotnosti sušením (LOD).

Analýza vlhkosti

Společnost VWR má širokou škálu analyzátorů vlhkosti s infračerveným nebo halogenovým vytápěním, keramickým nebo vinutým křemenným prvkem pro rutinní a přesné měření.

Elektrochemie

Společnost VWR je největším předním distributorem v oblasti elektrochemie a nabízí nejlepší výběr známých dodavatelů a produktů!

Titrace

Vše potřebné pro tuto běžnou kvantitativní techniku, od klasického skla až po automatické titrátory včetně činidel a příslušenství.

Analýza chloridů

Měření koncentrace soli (chloridu sodného) v potravinářském a mlékárenském průmyslu je univerzální. Díky možnosti přímo odečítat koncentraci soli je Model 926 Sherwood ideální řešení.

Analýza jedlých olejů a tuků

Vyberte chemické látky, spotřební zboží, sady a nástroje potřebné pro analýzu jedlých olejů a tuků.

Chromatografická separace potravin a nápojů

Chromatografická separace se široce používá při vývoji a výrobě potravinářských a nápojových produktů. To platí zejména v poslední době v oblasti vývoje funkčních potravin. Techniky HPLC a GC se všeobecně používají k zajištění bezpečnosti spotřebitelů…

Testování druhů masa

Testováním druhů masa se rozumí určení živočišných druhů a provádí se z různých důvodů – ekonomických, etnických a bezpečnostních.

Bezpečné skladování chemických látek

Provádění HPLC zahrnuje používání hořlavých kapalin – a tyto chemikálie je třeba skladovat bezpečně! Prohlédněte si sortiment našich bezpečných skladovacích systémů!

Další typy analýzy

Normy pro vitaminy

Celá řada vitaminů rozpustných v tucích a vodě pro použití v celé řadě chromatografických, hmotnostně-spektrometrických a dalších analytických aplikací.

Normy pro složky potravin a kosmetických přípravků

Normy na alergeny, antioxidanty, příchuti a vonné látky, normy na sladidla, organické kyseliny atd.

Testování alergenů 3M

Rychlý screening běžných alergenů jako vaječný bílek, arašídy, sója, vlašské ořechy aj. Detekce zpracovaných i nezpracovaných proteinů vyvolávajících alergie.