Refraktometria a polarimetria

Refraktometria je jednou zo základných metód kvantitatívnej analýzy a metód zabezpečovania kvality v potravinárskom a nápojárskom priemysle.

Refraktometre sú často používané vinármi a v cukrovarníckom priemysle na testovanie úrovne sacharózy v ovocí v jednotkách Brix. Pre presnejšie výsledky sa používajú polarimetre na meranie optickej rotácie roztokov sacharózy.

Sortiment produktov

Ručné prístroje

Prenosný, najľahší a nákladovo najefektívnejší spôsob, ako zistiť index lomu alebo hodnotu v jednotkách Brix...

Abbé

Pre tradičné merania v refraktometrii...

Digitálne

Moderné a presné refraktometre - spoľahlivé, presné, s možnosťou tlače dokumentácie a ukladaním údajov...

Polarimetre

Optická rotácia v tom najlepšom...