Potravinářský a nápojový průmysl

V závislosti na svých testovacích postupech a protokolech provádíte testy zaměřené na různá rizika. Mezi taková rizika patří: biologická, fyzická, chemická a radiologická nebezpečnost, toxiny, pesticidy, rezidua léčiv, paraziti, alergeny, aditiva atd. K testování těchto rizik je třeba analyzovat potravinářský nebo nápojový produkt, ale i výrobní proces jako takový. V rámci tohoto procesu možná potřebujete:

  1. Odebírat vzorky potravin nebo nápojů
  2. Skladovat vzorek před testováním
  3. Analyzovat vzorek
  4. Kontrolovat výrobní proces z hlediska kontaminace
  5. Soustavně monitorovat výrobní prostor
  6. Udržovat bezpečný výrobní prostor a laboratoř

Objevte nabídku společnosti VWR pro každý krok v rámci tohoto procesu a podívejte se , jak vám můžeme zjednodušit práci, pokud jde o dodržování všech platných předpisů!

Testování F&B

Produkce F&B