Zariadenia Autoprotect od spoločnosti Kötterman

Zariadenia Autoprotect od spoločnosti Kötterman na aktívnu ochranu laboratórneho personálu. Inteligentný dizajn digestora a automatické zatvorenie okenného rámu v čase, keď personál opustí pracovnú stanicu.

    Zariadenia Autoprotect poskytujú aktívnu ochranu pre všetky osoby pracujúce s digestormi. Zariadenia AutoProtect automaticky zatvárajú okenný rám, znižujú potenciálne riziko pre používateľa na absolútne minimum a optimálne zodpovedajú požiadavkám vypracovaným nemeckým zväzom chemického personálu BG Chemie.

    Prehľad vlastností a výhod:

    • Zariadenia AutoProtect automaticky zatvoria predný okenný rám potom, ako personál prestane pracovať s digestorom. Nebezpečné látky neunikajú do ovzdušia a personál je chránený pred výbuchom v rámci digestora.
    • V prípade, že objekty prečnievajú z digestora, doplnkový infračervený snímač zastaví predný okenný rám.
    • Zariadenia AutoProtect so zabudovanou zarážkou predného okenného rámu: elektronický nenárazový obmedzovač otvorí predný okenný rám vždy v správnej výške.