Bezvývodové digestory

Bezvývodové obehové digestory sú alternatívou digestorov na miestach bez možnosti zabudovania odsávacieho okruhu zvnútra smerom von. Tieto digestory sú vybavené filtračnou technológiou, ktorá závisí od typu spracovávaného produktu.

Sú navrhnuté s prihliadnutím jednak na bezpečnosť používateľa, tak aj prostredia.

 • Flexibilné a prispôsobiteľné riešenie
  Technológia Flex™: Modulárny filtračný blok s možnosťou prispôsobenia podľa vašich požiadaviek a požiadaviek prostredia. Pevné a kvapalné látky, samostatne alebo spolu.
 • Úsporné riešenie
  Veľmi nízka spotreba energie.
  Jednoduchá inštalácia a premiestňovanie, okamžite k dispozícii.
  Redukcia infraštruktúry, inštalácie a prevádzkových nákladov.
 • Bezpečné riešenie
  V súlade s požiadavkami normy NF X 15-211:2009 a testované podľa normy ASHRAE 110:1995.
  ESP® – bezpečnostný program Erlab: dlhodobé riešenie na ochranu používateľa.
 • Riešenie šetrné k životnému prostrediu
  Bez emisií škodlivých znečisťujúcich látok do ovzdušia.

Sortiment produktov