Vybavenie

Pri inštalácii alebo renovácii laboratória sú tiež potrebné periférne zariadenia, ako sú napríklad umývačky, systémy na čistenie vody, vákuové systémy, systémy s laminárnym prúdením atď.
Ak sa v projekte laboratória vopred ráta s týmito zariadeniami, ich začlenenie do nového laboratória je veľmi jednoduché.

Bezpečnostné skrinky Asecos

VWR vous propose différents modèles d’armoires de sécurité asecos

Miele laboratorní myčky skla

Umývačky/dezinfekčné zariadenia Miele Professional prinášajú čistotu, výkonnosť a flexibilitu pri spracovaní laboratórneho skla ...

Sterilizátory

Sortiment sterilizátorov a príslušenstva na prípravu médií, ako aj na sterilizáciu odpadu

Boxy na rukavice

Široký sortiment boxov na rukavice, ktoré sú určené na použitie v prostrediach s kontrolovanou atmosférou (suché boxy) alebo pri práci s nebezpečnými materiálmi

Systémy s laminárnym prúdením vzduchu

Systémy s laminárnym prúdením vzduchu boli starostlivo navrhnuté s cieľom zabezpečiť ochranu veľmi citlivých produktov pred vonkajším znečistením

Čerpadlá

Spoločnosť VWR ponúka širokú škálu lopatkových čerpadiel, bezolejových membránových čerpadiel, kompletných čerpacích jednotiek a čerpadiel na tekutiny

Ultrazvukové kúpele

Ultrazvukové čistenie je najvhodnejší spôsob čistenia pre delikátne položky

Demineralizácia a čistenie vody

Použitie vody s vysokou čistotou v analytickom laboratóriu môže výrazne skrátiť čas venovaný odstraňovaniu problémov...