Vybavenie

Pri inštalácii alebo renovácii laboratória sú tiež potrebné periférne zariadenia, ako sú napríklad umývačky, systémy na čistenie vody, vákuové systémy, systémy s laminárnym prúdením atď.
Ak sa v projekte laboratória vopred ráta s týmito zariadeniami, ich začlenenie do nového laboratória je veľmi jednoduché.

Asecos Safety Cabinets

VWR offers different models of Asecos safety cabinets...

Bezpečnostné skrinky Asecos

VWR vous propose différents modèles d’armoires de sécurité asecos

Laboratórne umývačky Miele

Umývačky/dezinfekčné zariadenia Miele Professional prinášajú čistotu, výkonnosť a flexibilitu pri spracovaní laboratórneho skla ...

Sterilizátory

Sortiment sterilizátorov a príslušenstva na prípravu médií, ako aj na sterilizáciu odpadu

Boxy na rukavice

Široký sortiment boxov na rukavice, ktoré sú určené na použitie v prostrediach s kontrolovanou atmosférou (suché boxy) alebo pri práci s nebezpečnými materiálmi

Systémy s laminárnym prúdením vzduchu

Systémy s laminárnym prúdením vzduchu boli starostlivo navrhnuté s cieľom zabezpečiť ochranu veľmi citlivých produktov pred vonkajším znečistením

Čerpadlá

Spoločnosť VWR ponúka širokú škálu lopatkových čerpadiel, bezolejových membránových čerpadiel, kompletných čerpacích jednotiek a čerpadiel na tekutiny

Ultrazvukové kúpele

Ultrazvukové čistenie je najvhodnejší spôsob čistenia pre delikátne položky

Demineralizácia a čistenie vody

Použitie vody s vysokou čistotou v analytickom laboratóriu môže výrazne skrátiť čas venovaný odstraňovaniu problémov...