Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Vaša relácia uplynula. Pre Vašu bezpečnosť sme Vás odhlásili.
Chcete sa opäť prihlásiť?

Vybavenie

Vybavenie

Pri inštalácii alebo renovácii laboratória sú tiež potrebné periférne zariadenia, ako sú napríklad umývačky, systémy na čistenie vody, vákuové systémy, systémy s laminárnym prúdením atď.
Ak sa v projekte laboratória vopred ráta s týmito zariadeniami, ich začlenenie do nového laboratória je veľmi jednoduché.